Журнал "Киев Дипломатический" публикует статью о природных и культурных богатствах Кубы.

Журнал "Киев Дипломатический" публикует статью о природных и культурных богатствах Кубы.

Киев, 29 октября 2020 г. - Журнал «Киев Дипломатический» опубликовал в номере 10 за 2020 год статью о природных и культурных богатствах Кубы. Также речь идет о развитии туризма на острове, особенно в нынешнем эпидемиологическом контексте.

В статье также упоминаются несколько провинций и муниципалитетов страны, которые объединяют важную часть истории и особенностей кубинского народа и пользуются популярностью среди иностранных гостей: Камагуэй, Сантьяго-де-Куба, Сьенфуэгос, Санкти-Спиритус, Баямо, Тринидад, и, конечно же, Гавана.

Еще один особенный момент в публикации был посвящен различным музыкальным жанрам, отражающим самобытность острова: румба, болеро, ча-ча-ча и многие другие.

В материале освещается развитие туризма на Кубе. Этот сектор заметно развился за последние пять лет по сравнению с остальной частью Карибского бассейна.

В статье освещается протокол, согласно которому остров считается безопасным местом в негативном контексте, созданном коронавирусом. Он включает в себя, в частности, проведение теста ПЦР в аэропорту для любого, кто прибывает в страну.

TripAdvisor, благодаря ее ежегодным наградам TravellersChoice, основанным на отзывах пользователей, назвал Кубу одним из самых популярных направлений в мире в этом году 2020.

Журнал "Киев Дипломатический" тиражом 5 000 экземпляров, издается раз в два месяца и имеет свой веб-сайт. Он публикует статьи, показывающие разнообразие жизни дипломатов, работающих в Украине и за рубежом. Кроме того, в нем освещаются вопросы международной политики, экономики, бизнеса и культуры.

https://issuu.com/kyivdiplomatic/docs/kd10

(pág. 76-81)

(Посольство Кубы в Украине)

 

Журнал "Київ Дипломатичний" публікує статтю про природні та культурні багатства Куби.

Київ, 29 жовтня 2020 р. - Журнал «Київ Дипломатичний» опублікував в номері 10 за 2020 рік статтю про природні та культурні багатства Куби. Також мова йде про розвиток туризму на острові, особливо в нинішньому епідеміологічному контексті.

У статті також згадуються кілька провінцій і муніципалітетів країни, які об'єднують важливу частину історії та особливостей кубинського народу і користуються популярністю серед іноземних гостей: Камагуей, Сантьяго-де-Куба, Сьєнфуегос, Санкті-Спірітус, Баямо, Тринідад, і, звичайно ж, Гавана.

Ще один особливий момент в публікації був присвячений різним музичним жанрам, що відображає самобутність острову: румба, болеро, ча-ча-ча й багато інших.

У матеріалі висвітлюється розвиток туризму на Кубі. Цей сектор помітно розвинувся за останні п'ять років в порівнянні з іншою частиною Карибського басейну.

У статті висвітлюється протокол, згідно з яким острів вважається безпечним місцем у негативному контексті, створеному коронавірусом. Він включає в себе, зокрема, проведення тесту ПЛР в аеропорті для будь-кого, хто прибуває до країни.

TripAdvisor, завдяки її щорічним нагородам TravellersChoice, заснованим на відгуках користувачів, назвав Кубу одним з найпопулярніших напрямків у світі в цьому році 2020.

Журнал "Київ Дипломатичний" тиражем 5 000 примірників, видається раз в два місяці і має свій веб-сайт. Він публікує статті, що показують різноманітність життя дипломатів, які працюють в Україні і за кордоном. Крім того, в ньому висвітлюються питання міжнародної політики, економіки, бізнесу та культури.

https://issuu.com/kyivdiplomatic/docs/kd10

(pág. 76-81)

(Посольство Куби в Україні)

Categoría
Relaciones Bilaterales
Solidaridad
RSS Minrex