Украинское телевидение рассказывает о Фиделе в четвертую годовщину его физической кончины

Украинское телевидение рассказывает о Фиделе в четвертую годовщину его физической кончины

Украинское телевидение рассказывает о Фиделе в четвертую годовщину его физической кончины

Киев, 25 ноября 2020 г. - украинский канал NTN в своей программе «Свидок» и канал Интер в своей утренней программе «Ранок» говорили об историческом лидере Кубинской Революции Фиделе Кастро Русе в четвертую годовщину его физической кончины.

Отец Острова Свободы, как его окрестили украинские СМИ, оставил большой след не только на Кубе, но и на международном уровне. Сегодня его труд продолжает жить и воплощается в высоком уровне здравоохранения и образования острова.

Посол Кубы в Украине Натача Диас Агилера рассказала о достижениях в области медико-фармацевтической промышленности в стране и о том, как Куба следует идеалам Главнокомандующего.

Украинские каналы освещали такие медицинские программы, как «Операция чудо» и программу лечения детей Чернобыля, вдохновителем которых был Фидель Кастро.

Достойными продолжателями работы Фиделя являются члены бригады врачей-интернационалистов «Генри Рив». Оба телеканала подчеркнули, что сегодня кубинские врачи помогают бороться с пандемией, вызванной коронавирусом, более чем в 24 странах.

Особое внимание было уделено кубинским медицинским бригадам, которые находятся в Азербайджане, и их работе по снижению смертности в стране из-за COVID-19. Они взяли интервью у главы бригады Далси Торрес Авилы.

Фидель Кастро оставил неизгладимый след в мировой истории и продолжает жить в памяти кубинцев, которые сегодня дают продолжение его творчеству, говорится в репортаже. 

Видео, посвященные главнокомандующему Фиделю Кастро Русу, были показаны на канале NTN 4 раза (12:30, 16:30, 19:00 и 22:00), а также на канале Интер.

В рамках чествования Главнокомандующего на канале Интер в 23:00 по украинскому времени был показан документальный фильм "Остров Фиделя".

Премьера документального проекта состоялась 13 августа 2017 года, он был сделан во время визита на Кубу съемочной группы канала Интер во время прощальных дней с Фиделем Кастро в ноябре 2016 года.

Материал отображает боль, которую запечатлели украинские документалисты в тот момент, когда кубинский народ прощался со своим историческим лидером.

https://ntn.ua/ru/products/programs/svidok/news/2020/11/25/46095

https://www.youtube.com/watch?v=kKIbtIXhoaw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=e3EB2I-4EHw

(Посольство Кубы в Украине)

 

Українське телебачення розповідає про Фіделя в четверту річницю його фізичної смерті

Київ, 25 листопада 2020 р. - український канал NTN в своїй програмі «Свідок» та канал Інтер в своїй ранковій програмі «Ранок» говорили про історичного лідера Кубинської Революції Фіделя Кастро Руса в четверту річницю його фізичної смерті.

Батько Острова Свободи, як його назвали українські ЗМІ, залишив великий слід не тільки на Кубі, але й на міжнародному рівні. Сьогодні його праця продовжує жити і втілюється у високому рівні охорони здоров'я та освіти острова.

Посол Куби в Україні Натача Діас Агілера розповіла про досягнення в області медико-фармацевтичної промисловості в країні і про те, як Куба слідує за ідеалами Головнокомандувача.

Українські канали висвітлювали такі медичні програми, як «Операція чудо» і програму лікування дітей Чорнобиля, натхненником яких був Фідель Кастро.

Гідними продовжувачами роботи Фіделя є члени бригади лікарів-інтернаціоналістів «Генрі Рів». Обидва телеканали підкреслили, що сьогодні кубинські лікарі допомагають боротися з пандемією, викликаною коронавірусом, більш ніж у 24 країнах.

Особливу увагу було приділено кубинським медичним бригадам, які знаходяться в Азербайджані, та їх роботі по зниженню смертності в країні через COVID-19. Вони взяли інтерв'ю у голови бригади Далсі Торрес Авіли.

Фідель Кастро залишив незабутній слід у світовій історії і продовжує жити в пам'яті кубинців, які сьогодні дають продовження його творчості, зазначається у репортажі.

Відео, присвячені головнокомандувачу Фіделю Кастро Русу, були показані на каналі NTN 4 рази (12:30, 16:30, 19:00 і 22:00) а також на каналі Інтер.

В рамках вшанування Головнокомандувача на каналі Інтер о 23:00 за українським часом був показаний документальний фільм «Острів Фіделя».

Прем'єра документального проекту відбулася 13 серпня 2017 року, він був зроблений під час візиту на Кубу знімальної групи каналу Інтер під час прощальних днів з Фіделем Кастро в листопаді 2016 року.

У матеріал відображено біль, що закарбували українські документалісти в той момент, коли кубинський народ прощався зі своїм історичним лідером.

https://ntn.ua/ru/products/programs/svidok/news/2020/11/25/46095

https://www.youtube.com/watch?v=kKIbtIXhoaw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=e3EB2I-4EHw

(Посольство Куби в Україні)

 

 

 

 

Categoría
Relaciones Bilaterales
Solidaridad
RSS Minrex