Украина приветствует Коммунистическую партию Кубы по случаю ее VIII съезда

Украина приветствует Коммунистическую партию Кубы по случаю ее VIII съезда

Киев, 20 апреля 2021 г. - Ассоциация дружбы Украина-Куба, украинский комитет   «Стоп блокаде Кубы»  и лидер партии «Союз левых сил» Максим Гольдарб направили приветствие Коммунистической партии Кубы по случаю проведения ее VIII съезда.

Лидер партии «Союз левых сил» в своем послании подчеркнул дух солидарности и авангардную деятельность «Острова Свободы» под руководством Коммунистической партии в борьбе, которую сегодня ведут народы мира.

«Сегодня Коммунистическая партия Кубы является ярким примером строительства неустанного, сильного, мужественного и мудрого государства современности, которое не продает свои принципы, а чутко относится к диктату эпохи и тенденциям развития человечества», - подчеркнул партийный лидер.

Со своей стороны, председатель Ассоциации дружбы Украина-Куба направил приветствия делегатам съезда и подчеркнул исторические связи, объединяющие кубинский и украинский народы. «Украина никогда не забудет действия Кубы, и лично Команданте Фиделя Кастро в трудное для нашей страны время. Около 24 тысяч детей, пострадавших от страшной Чернобыльской ядерной аварии, получили на Кубе медицинскую помощь и реабилитацию (...) мы всегда рядом с Вами, дорогие товарищи!» - заключил он.

Украинский комитет «Стоп блокаде против Кубы» приветствовал кубинских коммунистов на этом важном событии, которое ознаменовало проведение VIII съезда Коммунистической партии Кубы.

«Этот съезд является важным событием для всех народов мира. Звучание Интернационала и поднятие яркого флага Республики Куба являются посланием для всего мира: Куба стоит на ногах! Куба борется! Куба победит! " - подчеркнули руководители украинского комитета.

VIII Съезд Коммунистической партии Кубы состоялся с 16 по 19 апреля. С момента своего созыва он был назван Съездом исторической преемственности Кубинской Революции. В рамках съезда был сформирован Центральный комитет КПК с Президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в качестве его Первого Секретаря.

(Посольство Кубы в Украине)

 

Україна вітає Комуністичну партію Куби з нагоди її VIII з'їзду

Київ, 20 квітня 2021 р. - Асоціація дружби Україна-Куба, український комітет «Стоп блокаді проти Куби» та лідер партії «Союз лівих сил» Максим Гольдарб направили вітання Комуністичній партії Куби з нагоди проведення її VIII з'їзду.

Лідер партії «Союз лівих сил» в своєму посланні наголосив на дусі солідарності та авангардній діяльності «Острову Свободи» під керівництвом Комуністичної партії в боротьбі, яку сьогодні ведуть народи світу.

«Сьогодні Комуністична партія Куби є яскравим прикладом будівництва невтомної, сильної, мужньої і мудрої держави сучасності, яке не продає свої принципи, а чуйно ставиться до диктату епохи і тенденцій розвитку людства», - підкреслив партійний лідер.

Зі свого боку, голова Асоціації дружби Україна-Куба направив вітання делегатам з'їзду і підкреслив історичні зв'язки, що об'єднують кубинський і український народи. «Україна ніколи не забуде дії Куби, і особисто Команданте Фіделя Кастро у важкий для нашої країни час. Близько 24 тисяч дітей, які постраждали від страшної Чорнобильської ядерної аварії, отримали на Кубі медичну допомогу та реабілітацію (...) ми завжди поруч з Вами, дорогі товариші!» - зазначив він.

Український комітет «Стоп блокаді проти Куби» привітав кубинських комуністів з цією важливою подією, яка ознаменувала проведення VIII з'їзду Комуністичної партії Куби.

«Цей з'їзд є важливою подією для всіх народів світу. Звучання Інтернаціоналу і підняття яскравого прапора Республіки Куба є посланням для всього світу: Куба стоїть на ногах! Куба бореться! Куба переможе!» - підкреслили керівники українського комітету.

VIII З'їзд Комуністичної партії Куби відбувся з 16 по 19 квітня. З моменту свого скликання він був названий З'їздом історичної спадкоємності Кубинської Революції. В рамках з'їзду було сформовано Центральний комітет КПК з Президентом Мігелем Діас-Канелем Бермудесом у якості його Першого Секретаря.

(Посольство Куби в Україні)

 

Categoría
Relaciones Bilaterales
Solidaridad
RSS Minrex