Новые ограничения в Гаване в связи с эпидемиологической ситуацией

 Новые ограничения в Гаване в связи с эпидемиологической ситуацией

13 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 16:01

Новые ограничения в Гаване на этапе по ограничению распространения вируса среди местного населения будут следующими:

Продолжать выполнение Декрета 14/2020 в полном объёме, который допускает применение строгих штрафов на большие суммы в таких случаях, например, как:

 • Неиспользование или неправильное использование медицинской маски.
 •  Нахождение людей в местах препровождения времени и парках, вне установленных часов с 19:00 до 05:00.
 •  Содержать открытыми помещения или объекты общественного питания и обслуживания.
 • Употребление алкогольных напитков в общественных местах.

 А также будут действовать и другие меры:

 • Городские транспортные средства будут эксплуатируются с 5:00 до 9:00 часов вечера.
 •   Будет запрещён меж провинциальный транспорт с туристическими целями.
 • Запрещены меж провинциальные перевозки (автобусы, поезда, самолёты и катамараны).
 • Операции в аэропорту им. Хосе Марти производятся в обычном режиме, с более строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм.
 • В закрытых помещениях позволяется присутствие 1 человека через каждые 2 стула с двумя рядами пустого места спереди и сзади.
 • Приостановить рекреационные мероприятия в парках и общественных местах.
 • Приостановить общественную деятельность, которая связана с большими концентрациями людей или любую другую, которую можно избежать, в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией.
 • Продолжить приостановку услуг баров, ночных клубов, ночных клубов, залов для поведения праздников, кабаре и дискотек.
 • Не разрешается эксплуатация пляжей, Социальных Клубов, а также государственных и частных бассейнов.
 • Приостановить национальный туризм, будут поддерживаться только услуги для иностранного клиента, присутствующего на территории.
 •  Отели будут работать с занятостью до 60%, в зависимости от характеристик каждого объекта, при условии, что физическая дистанция будет обеспечена во всех зонах.
 • Приостановить услуги экстра-отель.
 • Приостановить работу Ночных Центров гостиниц (Клубы, Кабаре, Банкетные залы, Дискотеки).

http://tribuna.cu/coronavirus/2021-01-13/medidas-a-aplicar-en-la-habana-en-la-actual-fase-de-transmision-autoctona-limitada

Заходи, які повинні бути прийняті в Гавані на етапі щодо обмеження поширення вірусу серед місцевого населення

13 січня 2021 року 16:01:16

Нові обмеження в Гавані на етапі щодо обмеження поширення вірусу серед місцевого населення будуть наступними:

Продовжувати виконання Декрету 14/2020 в повному обсязі, який допускає застосування суворих штрафів на великі суми в таких випадках, наприклад, як:

- Невикористання або неправильне використання медичної маски.

- Знаходження людей в місцях проведення часу і парках, поза встановленими годин з 19:00 до 05:00.

- Утримувати відкритими приміщення або об'єкти громадського харчування та обслуговування.

- Вживання алкогольних напоїв в громадських місцях.

 

А також будуть діяти й інші заходи:

 • Міські транспортні засоби будуть експлуатуються з 5:00 до 9:00

                години вечора      

- Буде заборонений між провінційний транспорт з туристичними цілями.

- Заборонені між провінційні перевезення (автобуси, поїзди, літаки і катамарани).

- Існуючі в провінції списки очікування на придбання квитків не діють. -Невідомо, що в провінції закриті списки очікують. Цей захід вступила в силу у вівторок 12 січня.

- Операції в аеропорту ім. Хосе Марті відбуваються в звичайному режимі, з більш суворим дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

- У закритих приміщеннях дозволяється присутність 1 людини через кожні 2 стільці з двома рядами порожнього місця спереду і ззаду.

- Призупинити рекреаційні заходи в парках і громадських місцях.

- Робочі центри, які не мають безперервного виробництва або пріоритетних послуг, залишаються закритими або в них працює мінімум основних працівників. Необхідно виконання того, що зазначено в даний час, і кожна організація зробить відповідну пропозицію.

- Призупинити громадську діяльність, яка пов'язана з великими концентраціями людей або будь-яку іншу, яку можна уникнути, в зв'язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією.

- Продовжити призупинення послуг барів, нічних клубів, залів для проведення свят, кабаре і дискотеки.

- Не дозволяється експлуатація пляжів, Соціальних Клубів, а також державних і приватних басейнів.

- Призупинити національний туризм, будуть підтримуватися тільки послуги для іноземного клієнта, присутнього на території.

- Готелі працюватимуть із зайнятістю до 60%, залежно від характеристик кожного об'єкта, за умови, що фізична дистанція буде забезпечена у всіх зонах.

-   Призупинити послуги «екстра-готель».

- Призупинити роботу Нічних Центрів готелів (Клуби, Кабаре, Ресторани, Дискотеки).

 

http://tribuna.cu/coronavirus/2021-01-13/medidas-a-aplicar-en-la-habana-en-la-actual-fase-de-transmision-autoctona-limitada

Categoría
Situaciones Excepcionales
RSS Minrex