Cuba en Serbia

Saopštenje Revolucionarne Vlade

Revolucionarna Vlada Republike Kube osuđuje eskalaciju pritisaka i aktivnosti Vlade Sjedinjenih Američkih Država da pripremi vojni pohod prerušen u “humanitarnu intervenciju” u Bolivarskoj Republici Venecueli i poziva međunarodnu zajednicu da se mobiliše i spreči da do toga dođe.

Páginas