Cuba en Serbia

Krstaški rat SAD protiv međunarodne medicinske saradnje Kube

Kao što je navedeno u izjavi Ministarstva spoljnih poslova od 29. avgusta 2019, Vlada SAD je, od prošle godine, pokrenula intenzivnu i štetnu kampanju protiv medicinske saradnje koju Kuba nudi, zajedno sa pretnjom sankcijama kubanskim liderima  i pritiscima protiv država primalaca usluga da tu saradnju prekinu.

Páginas