Embajada de Cuba en República Checa

Informaciones Importantes

1.  La Embajada de Cuba en la República Checa le informa que a partir del 2 de junio de 2020 se reanudaron los Servicios Consulares de manera presencial en los horarios habituales: de martes a viernes, de 8:30 a.m a 11:30 a.m. Siempre con cita previa, con el propósito de evitar estancias en la sala de espera del Consulado y así preservar la salud a quienes acudan personalmente y a los funcionarios que trabajan en esta instalación.

Las medidas que se tomarán en cuenta y que son de obligatorio cumplimiento:

  • No acudir con síntomas respiratorios o fiebre.
  • Utilizar las mascarillas o nasobucos.
  • Una vez en la sala de espera se lavarán las manos con jabón y luego se utilizará gel desinfectante.
  • Se permitirá la entrada al Consulado sólo a una persona, excepto para aquellos que acompañan a menores de edad o discapacitados.

Para la cita previa contáctenos por la dirección de correo electrónico consul@cz.embacuba.cu

 

2.  La Embajada de Cuba en la República Checa le informa que el banco Komerční Banka (KB) decidió cancelar el Contrato del Servicio de Cobro por tarjetas de crédito o débito (POS), para todos los servicios consulares.

Por esta razón, y de manera temporal, hasta tanto no se establezca un nuevo contrato con otra entidad bancaria, la Sección Consular de la Embajada de Cuba en la República Checa se ha visto obligada a modificar las formas de cobro a los servicios que se ofrecen.

En este sentido, a partir del 1ro de agosto de 2020 no se aceptarán pagos por tarjetas de crédito o débito y tampoco en efectivo, sino que los Servicios Consulares sólo se realizarán a través de la transferencia bancaria a la cuenta de la Embajada de Cuba en la República Checa o a través del depósito en efectivo a esta cuenta. Siempre con 72 horas de antelación al trámite que se desea realizar o traer el comprobante de pago expedido por la entidad bancaria.

Se recuerda que los trámites en la Sección Consular deberán realizarse personalmente o para los menores de edad y discapacitados. En caso de no presentarse, la persona que acuda en su ausencia deberá pagar 700 CZK, además del precio del servicio que solicite (válido para todos los trámites).

Ello se deberá tener en cuenta cuando se realice la transferencia bancaria o el depósito en efectivo a la cuenta de la Embajada de Cuba en la República Checa:

 

DATOS BANCARIOS

Banco: SBERBANK, cz, a.s.

Número de Cuenta: 4200063530/6800

 

En cualquier caso se podrá contactar por el correo consul@cz.embacuba.cu y será explicado con detalles el procedimiento a seguir.

La Sección Consular se disculpa por las molestias que esto pudiera ocasionar y le agradece su comprensión.

-----------------

Důležité informace

1.  Kubánské velvyslanectví v České republice sděluje, že od 2. června 2020 byl obnoven poskytování konzulárních služeb prezenční formou v obvyklých úředních hodinách: úterý až pátek od 8:30 do 11:30 hod., a to vždy po předchozím objednání, abychom omezili pobyt žadatelů v čekárně konzulátu a chráníli tak zdraví všech, kdo se dostaví osobně, i pracovníků naší kanceláře.

Na místě budou zavedena následující opatřední, jejichž dodržování je povinné:

  • Nevstupovat s příznaky respiračního onemocnění nebo teplotou.
  • Používat roušky nebo masky.
  • Po vstupu do čekárny umýt ruce mýdlem a poté použít desinfekční gel.
  • Do kanceláře konzulátu je nutné vstupovat jednotlivě, výjimkou jsou pouze dospělé osoby doprovázející nezletié nebo handikapované osoby.

K objednání předem nás vždy kontaktujte e-mailem na consul@cz.embacuba.cu

 

2.  Kubánské velvyslanectví v České republice sděluje, že Komerční Banka (KB) se rozhodla zrušit smlouvu na službu umožňující platbu za poskytované konzulární služby kreditními nebo debetními platebními kartami (terminál POS).

Z tohoto důvodu je konzulární oddělení Kubánského velvyslanectví v České republice nuceno dočasně, do uzavření nové smlouvy s jinou bankovní institucí, změnit způsob úhrady poskytovaných služeb.

V tomto smyslu od 1. srpna 2020 nebudou akceptovány platby kreditními či debetními kartami ani platby v hotovosti. Konzulární služby budou realizovány na základě vkladu v hotovosti ve prospěch účtu Kubánského velvyslanectví nebo bankovního převodu na účet velvyslanectví v České republice. Platbu je třeba provádět vždy 72 hodin před požadovanou konzulární službou nebo předložit doklad o platbě vydaný bankou.

Připomínáme, že konzulární řízení má provádět žadatel osobně;   zprostředkovaně pouze pro nezletilé či handikapované osoby. V případě, že se žadatel nedostaví osobně, pak osoba, která přijde v jeho zastoupení, hradí za požadovanou konzulární službu ještě příplatek ve výši 700 Kč (platí pro veškeré konzulární služby).

Toto je třeba mít na zřeteli při provádění hotovostního vkladu nebo bankovního převodu úhrady za konzularní služby na účet Kubánského velvyslanectví v České republice.

 

BANKOVNÍ ÚDAJE:

Banka: SBERBANK CZ, a.s.

Číslo účtu:  4200063530/6800

 

V případě potřeby nás vždy kontaktujte e-mailem na consul@cz.embacuba.cu

Konzulární oddělení se omlouvá za případné nepříjemnosti, které Vám mohou vzniknout a děkuje za Vaše pochopení.

Funcionarios