Cuba en Bulgaria

60 години приятелство и съпротива.

                60 години приятелство и съпротива

„Куба - Бугария: мачете и роза. Куба - България, те означават приятелство”.

Това е образът на Куба и България, отразен по скромен и запомнящ се начин в песен, популяризирана от българския автор и певец Висер Киров; скъп приятел от Куба.

Песен, която от години се пее от поколения кубинци и българи, които са отразени в симбиозата, съставляваща мачете и роза: Съпротива и Приятелство.

Cuba and the European Union Hold Consultations on Disarmament.

The European Union and Cuba identify broad areas of agreement in the field of disarmament.

Havana, October 14, 2020.- The second dialogue on “Disarmament and Non-proliferation of Weapons of Mass Destruction” and “Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons and other Conventional Weapons” took place in a virtual format between Cuba and the European Union.

60 Años de Amistad y Resistencia. Mensaje de la Embajada de Cuba en Sofía.

                         60 Años de Amistad y Resistencia

“Cuba - Bugaria: un machete y una rosa. Cuba – Bulgaria, significan amistad”.

Es la imagen de Cuba y Bulgaria reflejada de manera sencilla y memorable en una canción que popularizó el canta-autor búlgaro Viser Kirov; un amigo entrañable de Cuba.

Una canción que durante años ha sido cantada por generaciones de cubanos y búlgaros, que se han visto reflejados en la unión de un  machete y una rosa: Resistencia y Amistad.  

Páginas