Присъства Куба на 14ти Международен младежки фестивал на изкуствата в Созопол, България.

 Присъства Куба на 14ти Международен младежки фестивал на изкуствата в Созопол, България.

Куба беше достойно представена като Почетен гост на 14ти Международен младежки фестивал на изкуствата, проведен в черноморски български град Созопол от 5ти до 15ти юли 2019 година.

Постоянната солидарност с Куба, която преовладава в много от секторите на българското общество, така както и топлото сътрудничество на Асоцияцията на кубинците, живеещи в България и, по-специално завладяващата радост на Културната асоцияция „Ла Кубания Орихинал“, предадоха на това издание на фестивала, почерка на радостта, на приятелството и на хуманността, които характеризират Кубинската култура и кубинския народ.

 

 

 

Etiquetas
Categoría
Bloqueo
Comunidad cubana
Cooperación
Eventos
Multilaterales
Relaciones Bilaterales
Solidaridad
RSS Minrex