ОБЯВА МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА „ИДЕИ, КОИТО СА ЗНАМЕНА“

Кубинската младеж призовава да се отдаде почит на Фидел с честването на Международната младежка среща онлайн „Идеи, които са знамена“ от 24 до 26 ноември 2020 г. под лозунга: „Единство за солидарността, антиимпериализма и анти-неолиберализъма: действие на необходима трансформация по време на Ковид”. Каним младежки лидери и видни личности от света.

Човечеството преживява безпрецедентна многоизмерна криза, утежнена от опустошителното въздействие на Ковид-19, което надхвърли здравословното поле. Милиони хора са заразени с болестта и стотици хиляди са умрели, демонстрирайки катастрофата на капиталистическата система с нейните неолиберални политики, задълбочавайки неравенствата и пренебрегването на живота.

Мирът е застрашен, войните и конфликтите унищожават народи и цивилизациите; агресията към околната среда и изменението на климата правят деградацията на живота на земята почти необратима; блокади и едностранни принудителни мерки, нарушения на човешките права, безработица, липса на достъп до образование и здравни услуги, увеличават  социалните несправедливости и бедността; оказвайки фундаментално въздействие върху деца, юноши и младежи, бомбардирани от културна, подривна и медийна война, за да изтрие историята и да ги отчужди от належащите проблеми на обществото.

Ще дадем приемственост на Антиимпериалистическата среща за Солидарност, за Демокрация и против Неолиберализма, една година след провеждането й в Хавана.

Ще разискваме в Централен форум относно мисълта за Фидел, актуална и необходима в тези времена, и ще отбележим четвъртата годишнина от физическото му изчезване с културна вечер. Ще проведем и специален форум за мира; и Срещи по региони за обмен за нашите реалности и насърчаване на сътрудничеството, което гарантира, че лекарствата и ваксините са на разположение на всички, за да спасят живота срещу пандемията. В заключителната сесия ще бъде прочетено изявление за единството на младите хора в света, с техните борби и искания, и за солидарност с Куба. Ще има онлайн международен младежки концерт.

Участвай чрез комуникативните етикети:

#IdeasQueSonBanderas; #FidelPorSiempre; # JovenesDeIzquierda; на уебсайта www.ujc.cu; и от интернет социалните мрежи @UJCuba.

Кубинското младежко и студентско движение, заедно с масовите и социалните организации, ви каним да превърнем тази Среща в призив за борба на обединената младеж по света срещу империализма. Ще се борим, ще живеем и ще побеждаваме!

Винаги до победата!

 

Categoría
Bloqueo
Cooperación
Eventos
Situaciones Excepcionales
Solidaridad
RSS Minrex