# FORO EMPRESARIAL CUBA 2020./versión eslovaca/

Kubánsky minister zahraničného obchodu a investícií, Rodrigo Malmierca Díaz, predstavil podnikateľské fórum #FOROEMPRESARIALCUBA2020.

Vzhľadom na preventívne opatrenia slúžiace na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 bude toto fórum slúžiť ako alternatíva k 38. ročníku Medzinárodného havanského veľtrhu FIHAV s cieľom aktívne udržiavať obchodné vzťahy s Kubou.

Cieľom tohto virtuálneho podujatia je vytvoriť priestor na rokovania a nadväzovanie obchodných kontaktov medzi domácimi podnikateľmi a zahraničnými zástupcami so záujmami na Kube. Zámerom tohto stretnutia je zároveň ozrejmiť ponuku vývozného sektoru a investičné príležitosti v krajine v snahe podporiť trvalo udržateľný rozvoj.

V dňoch 8. a 9. decembra 2020 sa v tomto virtuálnom priestore stretnú všetky právnické osoby zaujímajúce sa o zahraničný obchod a investície a neštátne hospodárske entity, aby nadviazali kontakty a predstavili svoje obchodné návrhy.

Jedným z najväčších lákadiel tohto stretnutia bude predstavenie najnovšieho Portfólia príležitostí (Cartera de Oportunidades) aktualizovaného každý rok. Predstavená bude taktiež nová Kubánska ponuka vývozného tovaru (Oferta Exportable Cubana) či vývoj v osobitnej rozvojovej zóne Mariel (ZEDM). Budú zorganizované viaceré diskusné fóra, ktorých témou bude jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE) a zahraničné investície (VUINEX) a zapojenie neštátnych foriem správy (FGNE) do zahraničných obchodných aktivít.

Toto podujatie sa uskutoční prostredníctvom virtuálnej platformy foroempresarial.mincex.gob.cu. Na tejto stránke sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia, pričom po registrácii im budú sprístupnené rôzne body programu, zoznam hlavných vývozných artiklov, ktoré Kuba ponúka, a relevantné informácie týkajúce sa kubánskych spoločností. Prosíme záujemcov, aby sa na spomínanej platforme zaregistrovali čo najskôr.

Categoría
Eventos
RSS Minrex