Till Europaparlamentets talman David Maria Sassoli och andra ansvariga, samt till de olika politiska grupperna i Europaparlamentet (engelska) och till de enskilda svenska parlamentsledamöterna (svenska)

Till Europaparlamentets talman David Maria Sassoli och andra ansvariga, samt till de olika politiska grupperna i Europaparlamentet (engelska) och till de enskilda svenska parlamentsledamöterna (svenska)

Till Europaparlamentets talman David Maria Sassoli och andra ansvariga, samt till de olika politiska
grupperna i Europaparlamentet (engelska) och till de enskilda svenska parlamentsledamöterna (svenska)

Europaparlamentet om KUBA, torsdagen den 16 september 2021 kl. 13.00, [2021/2872(RSP)]

"Regeringens tillslag mot protester och medborgare på Kuba". Det är titeln på en punkt som är upptagen på
Europaparlamentets dagordning torsdagen den 16 september. Den grupp som står bakom denna punkt på
dagordningen har uppenbarligen sådan brist på demokrati att den har valt en rubrik som dikterar vilken
slutsats debatten ska komma fram till om händelserna på Kuba den 11 juli: “Regeringens tillslag”!
Men det skedde inget tillslag. Det fanns manifestationer av missnöje med levnadsförhållandena under Covid-
19-pandemin, missnöje med de svårigheter som orsakats av den stängda turismen under pandemin och de
ekonomiska konsekvenserna för Kubas folk av att USA:s president Biden fortsätter Trumps upptrappade
blockad mot Kuba. Några hundra deltog i protester som påverkades av alla tweets som strömmade in från
utlandet från tusentals automatiska falska konton i sociala medier. Folk uppmanades att angripa polisen,
förstöra bilar och egendom. Det kubanska folket reagerade mot detta och bokstavligen fyllde gatorna med
tiotusentals människor till stöd för sin regering. Dessa bilder visades knappast i västerländska medier. Om de
visades kallades de för regeringskritiska protester.

Det förekom en del våld. De som gjort sig skyldiga till plundring, skadegörelse eller våld är föremål för
polisutredning och domstolsförfaranden som liknar dem vi har i Europa. Västmedias propaganda om tortyr, dödade
och försvunna människor på Kuba är lögn. Detta är något som för närvarande förekommer i länder som Colombia.

Initiativtagarna till denna debatt i Europaparlamentet har som syfte att samla parlamentet bakom en
resolution som fördömer Kuba för alla slags osanna onda saker. En sådan resolution skulle vara skamlig för
Europa. Den skulle vara hycklande och destruktiv.

I stället måste Europaparlamentet agera för att stödja den fortsatta utvecklingen av samarbetet med Kuba.

• Öka sitt aktiva stöd till Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba. Initiera
samarbetsprojekt.
• 184 stater röstade den 23 juni i FN för att USA måste häva sin blockad av Kuba. Europaparlamentet
och dess ledamöter måste sätta press på USA att göra detta. USA:s president har befogenhet att ge en
exekutiv order för att omedelbart upphäva Trumps 243 extra sanktioner mot Kuba. USA:s blockad strider
mot internationell rätt. Den är extraterritoriell och olaglig. EU har lagar och förordningar för att motverka
blockaden och måste tillämpa dem för att skydda sina medborgare och företag.
• Utveckla Europaparlamentets parlamentsgrupp för vänskap mellan EU och Kuba för utbyte och
förståelse och bidra till kontakter mellan parlamentariker och ledare i EU och Kuba.
• Främja trepartssamarbete mellan EU/EU-länderna, Kuba och fattiga länder i syd som är i behov av
utvecklingsstöd, vare sig det gäller hälsovård, utbildning eller andra behov. EU har teknik och finansiering,
Kuba har läkare och andra specialister med stor praktisk erfarenhet av att arbeta i länder i syd.
Världen har enorma uppgifter framför sig när det gäller miljö, klimatförändringar, katastrofberedskap,
pandemier, flyktingar, konflikter osv. Vi i EU bistår, och det gör också Kuba. Kuba är en liten ö men har
mycket att ge världen. Konfrontationspolitik är destruktiv för mänsklighetens framtid. Praktiskt samarbete är
en vinst för alla. Låt oss välja samarbete och vänskap!

Svensk-Kubanska Föreningen
Zoltan Tiroler, ordförande Martin Österlin, internationell sekreterare

Categoría
Bloqueo
Situaciones Excepcionales
Solidaridad
RSS Minrex